Kontakti

Rezervacije / marketing

Recepcija bazena i wellnessa

Salon tajlandskih masaža

Uprava

Metod Grah
direktor
00386 25 38 21 11

Milena Grah
izvršna direktorica
00386 25 38 21 06
milena.grah@vivat.si

Tilen Grah
prokurist / voditelj prodaje
00386 25 38 21 11
tilen.grah@vivat.si

Silvija Gajšek
zamjenica izv. direktorice
00386 25 38 21 08
silvija.gajsek@vivat.si

Računovodstvo

Danica Prelec
voditelj računovodstva
00386 25 38 21 09
danica.prelec@vivat.si

Metka Cipot
računovođa
00386 25 38 21 09
metka.cipot@vivat.si

POČITEK - UŽITEK d.o.o., Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Rezervirajte kod nas i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima

Odrasli
Djeca